Design a site like this with WordPress.com
Get started

HOME

WHEN GOD STEPS IN, MIRACLES HAPPEN

Do you believe in miracles? We are here to tell you that the miracle of life – as real as your very existence. Magic operates in an invisible space. By constantly cleaning memories in your mind and believing in the Creator, you can completely create miracles in your life. Welcome to the world of magic! Join us, together we will create a magical world!

“Bạn có tin vào phép màu? Chúng tôi ở đây để nói với bạn rằng phép màu của cuộc sống – thật như chính sự tồn tại của bạn vậy. Phép màu vận hành trong một không gian vô hình. Bằng cách liên tục thanh tẩy kí ức bên trong tâm trí của bạn và tin tưởng vào Tạo hoá, bạn hoàn toàn có thể tạo ra phép màu trong cuộc sống của bạn. Chào mừng các bạn đến với thế giới phép màu! Hãy cùng chúng tôi tạo ra một thế giới diệu kì!”

11 November 2022 – What is impossible with man is possible with God. When God steps in, miracles happen!

FOUNDER INFO: THERESA VU (LAN VŨ)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

WHEN GOD STEPS IN, MIRACLES HAPPEN